Reclaim yourself!

Op zoek naar een houding IN het netwerk

In de afgelopen jaren heb ik de fundering gelegd, bouwstenen gezocht om een houding te kunnen bepalen in het netwerk. Als een generatie die in dit netwerk is opgegroeid niet haar eigen stem en weg vindt, hoe kan dan aan een toekomst worden gewerkt?

Wij moeten niet de problemen van onze ouders of grootouders oplossen, maar kijken naar de situatie zoals deze nu is: Wij kunnen niet meer zonder de digitale tools. Het is als water, als belastingen, verwoven in ons leven.

De combinatie van Critical Alignment Yoga, op zoek naar het fysieke, en digitale privacy tools, op zoek naar sociale gevolgen van een (on)veilige verbinding, bleek een perfecte aanvulling op mijn vragen over de gevolgen van een digitaliserende samenleving. Het heeft ertoe geleidt dat ik een weg begin te vinden in het in balans houden van een fysieke, mentale en online houding.

Je een eigen ruimte toe-eigenen en ècht verbinden met een ander, zowel in jezelf als in de ruimte omringd door apparaten en connectiviteit. Dat vraagt begrip van de situatie – en oefening.

Samen onderzoeken we het fysieke, emoties, en het praktische, hoe veilig en oprecht te verbinden.

Je een houding te geven die bij jou en jouw omgeving past. Zeker van je zaak. Baas over jezelf, baas over je smartphone.