First Lego League

De FIRST® LEGO League is een wedstrijd die jongeren van 9 t/m 14 jaar jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales.

De kinderen werken voor de Lego League in teams van varierende grootte. Om door te kunnen gaan naar de BeneLux wedstrijd werden de teams beoordeeld op verschillende vlakken: Robot, Project en Core Values. In het onderdeel Robot werden de kinderen uitgedaagd een volledig autonome robot te bouwen en programmeren die verschillende missies zou kunnen oplossen. De kinderen werden vervolgens gevraagd om eigen onderzoek te doen naar de maatschappelijke rol van techniek en technologie van het thema als onderdeel Project.

Bij het laatste onderdeel Core Values en Gracious Professionalism™ werd er gekeken naar de samenwerking binnen het team en hun houding tegenover concurrerende teams. De teams kregen een korte opdracht om zichzelf op te splitsen in twee teams om vervolgens – zonder bij elkaar te kijken – hetzelfde Lego bouwwerk te maken. Aan de hand van de samenwerking bij deze opdracht en een kort interview werden de teams beoordeeld op hun samenwerking en inzet voor de First Lego League.

In november 2018 was ik jury op dit laatste gebied.

 

Links:
FIRST® LEGO League
Robot, Project en Core Values