DataWatchers

Nederlandse versie beneden

But I also knew this wasn’t just about me – my freedom, my attention, my deep distractions, my frustrated goals. Because when most people in society use your product, you aren’t just designing users – you’re designing society. James Williams

As James Williams argues, the challenges of a digitizing environment no longer are of an individual nature. This time our values of life, the core of society, is changing fundamentally. As the way we interact is slowly being reshaped, we need to ask ourselves who will be in charge? Will we leave it up to those tech companies, or do we prefer a technological driven future that serves society and dare we take matters in our own hands?


DataWatchers
is a project that creates space for Millennial to work on the future where the digital is fair and sustainable. Now is the time to think about our values in a technology driven society. Millennials (born between 1980 and 2000) is the generation that remembers, but already has troubling imagining living in a world without ubiquitous digital devices. that holds the key of framing the digital revolution. As such it is the generation that holds the key to the way we frame the future.

We start from the premise that Millennials don’t want, nor can return to a fully analog world. Therefore we have to learn how to positively deal with the advantages of the world wide web, without diving into the pitfalls.


DataWatchers
DataWatchers is a project in which theory and a practical approach built upon each other. Workshops are being set up to map sentiments on the subject as well as to develop a method that enables Millennials and other people to live within the network whith an awareness of the paradox of dependency that stretches the corners of society, of the tools that promises personal growth. By no means this project aims to discourage people to use connected devices, but to use them well aware while trusting, and knowing their own weaknesses and strengths towards these devices. DataWatchers aims to be sustainable by stimulating participants to connect to and support each other.

Millennial Meetups
In the Meetups Millennials join forces to work on the future: a fair and sustainable digital world. Now is the time to think about our values in a technology driven society. Millennials make up the generation that remembers, but already has trouble imagining living in a world without ubiquitous digital devices. As such it is the generation that holds the key to the way we frame the future.

Workshops
The workshop will provide a strong focus of the balans between attention and distraction. It will focus on the autonomous power of the individual without losing his/her connection and responsibility towards society. Part of this is learning how to use our digital communication devices effectively, without getting lost in the clickthrough temptation.

Research
The narratives that emerge from the workshops and Millennial Meetups will be joined to find a common narrative on a digital future that serves our societies and planet.

Would you like to learn more about the project, or request a presentation or workshop? Contact Jennifer:

 

Interview by Martel Innovate at the Web Summit 2018

Links:
James Williams
Martel Innovate
Logo designed by Herinnert

 

 

But I also knew this wasn’t just about me – my freedom, my attention, my deep distractions, my frustrated goals. Because when most people in society use your product, you aren’t just designing users – you’re designing society. – James Williams

De toename van het gebruik van digitale middelen in het hart van het dagelijkse leven biedt niet alleen een uitdaging voor het individu. We zijn op een punt belandt waar de basis van onze samenleving door toenemenende digitalisering, onze normen en waarden, fundamenteel aan het veranderen is. De omgangsregels van een digitale samenleving krijgen langzaam vorm, maar de vraag is: laten we deze vorming over aan de techbedrijven, of willen we dat technologie de samenleving dient en nemen we zelf het heft in handen?


DataWatchers
is een project waarin Millennials werken aan de toekomst: een eerlijke digitale wereld. Wij willen nú nadenken over wat wij belangrijk vinden in een samenleving waarin digitale apparaten een steeds grotere rol spelen. Als generatie die nog wel weet hoe het was om op te groeien zonder alomtegenwoordige digitale apparaten, en hen die zich dit niet meer kunnen voorstellen zullen Millennials (geboren tussen 1980 en 2000) hierin het voortouw moeten nemen.

Het basis uitgangspunt is dat Millennials niet terug kunnen naar een analoge wereld en moeten leren hoe positief om te gaan en gebruik te maken van de voordelen van het netwerk zonder in de valkuilen te vallen.


DataWatchers

De opzet van de DataWatchers workshops is door middel van een bottom-up benadering in kaart brengen hoe er wordt nagedacht over welke waarden en verbintenissen samen hangen met een eerlijke en duurzame digitale toekomst. Daarmee probeert het een methode te ontwikkelen die Millennials in staat stelt zo zinvol mogelijk in het netwerk te leven, met bewustzijn van de paradox van een maatschappelijke afhankelijkheid van apparaten die ontwikkeld zijn met een belofte van persoonlijke groei. Er wordt in dit project niet vanuit gegaan dat Millennials hun internet gaan opgeven, maar wel hoe zij hier bewust mee om kunnen gaan vanuit een vertrouwen in, en kennis van hun eigen krachten en zwaktes. DataWatchers werkt duurzaam door deelnemers te koppelen aan elkaar en/of oud-deelnemers zodat zij elkaar kunnen blijven ondersteunen.

Millennial Meetups
In dit deel werkt DataWatchers met Millennials (geboren tussen 1980 en 2000) aan de toekomst: een eerlijke duurzame digitale wereld. Wij willen nú nadenken over wat wij belangrijk vinden in een samenleving waarin digitale apparaten een steeds grotere rol spelen. Als generatie die nog wel weet hoe het was om op te groeien zonder alomtegenwoordige digitale apparaten, en hen die zich dit niet meer kunnen voorstellen zullen Millennials hierin het voortouw moeten nemen.

Vanuit verleden en huidige persoonlijke relatie met (digitale of van analoog naar digitaal) processen wordt er nagedacht over een proactief toekomstig scenario: welke waarden worden belangrijk gevonden en welke toewijding of verbintenissen moeten wij daarvoor aangaan?

Workshops
Deze workshops richten zich op een effectieve en verantwoorde omgang met digitale middelen. Het vinden van een balans tussen aandacht en afleiding staat hierin centraal. Waar huidige vergelijkbare workshops zich òf richten op het individu òf de maatschappij, zullen deze workshops zich richten op de autonome kracht van het individu zonder zijn/haar verbinding met en verantwoordelijkheid voor de maatschappij uit het oog te verliezen.

Onderzoek
Uit de DataWatchers workshops en de Millennial Meetups komen verhalen die worden gebundeld in een onderzoek voor een narratief van de digitale toekomst die de maatschappij en milieu dient.

Wilt u meer weten over dit project, een workshop of een presentatie aanvragen? Neem dan contact op met Jennifer via bovenstaand contactformulier.

Links:
James Williams
Logo ontworpen door Herinnert