DataWatchers

Interview by Martel Innovate at the Web Summit 2018

Nederlandse versie beneden

 

But I also knew this wasn’t just about me – my freedom, my attention, my deep distractions, my frustrated goals. Because when most people in society use your product, you aren’t just designing users – you’re designing society.  James Williams

DataWatchers is a project that creates space for Millennial to work on the future where the digital is fair and sustainable. Now is the time to think about our values in a technology driven society. Millennials (born between 1980 and 2000) is the generation that remembers, but already has troubling imagining living in a world without ubiquitous digital devices. As such it is the generation that holds the key to the way we frame the future.

We start from the premise that Millennials don’t want, nor can return to a fully analog world. Therefore we have to learn how to positively deal with the advantages of the digitized world, without diving into the pitfalls.


DataWatchers
DataWatchers is a project in which theory and a practical approach built upon each other. Workshops are being set up to map sentiments on the subject as well as to develop a method that enables Millennials and other people to live within the network with an awareness of the paradox of dependency that stretches the corners of society, of the tools that promises personal growth. By no means this project aims to discourage people to use connected devices, but to use them with full awareness while trusting, and knowing their own weaknesses and strengths towards them.

 

Millennial Meetups
The Millennial Meetups are branched in two lines. One with a semi-structural group in Amsterdam with every two to three months a new topic within the framework of the digital and society. The other all over Europe with local groups. The first hosted by Jennifer, and sometimes a local expert, the latter with Marta Arniani and supported by Next Generation Internet. The report of the Barcelona workshop can be read at futuribile.org.

Rebooting the system from a Millennials’ perspective
The publication “A better place: towards a collective intelligence for Europe” was presented at the European Parliament on March 22, 2019, in the framework of the NGI event 30 Years of the Web: where do we go next? Within this publication you’ll find the first outcomes of the Millennial Meetups.

 

Upcoming
Part of dealing with a digitizing world is knowing your weaknesses towards it. In the summer of 2019 a new DataWatchers workshop will be hosted in Amsterdam. In this workshop with the help of Critical Alignment Yoga we’ll discover our habitual preferences, when they are triggered and how you might bend them. With this knowledge we’ll turn towards our use of digital devices. When and how is this triggered by habit and (how) can we fight these habits? This workshop will be open to any generation.

 

Links:
James Williams
Martel Innovate
Marta Arniani
Next Generation Internet
futuribile.org
A better place: towards a collective intelligence for Europe
30 Years of the Web: where do we go next?
Critical Alignment Yoga

Logo design:


 

 

But I also knew this wasn’t just about me – my freedom, my attention, my deep distractions, my frustrated goals. Because when most people in society use your product, you aren’t just designing users – you’re designing society. – James Williams

DataWatchers is een project waarin Millennials (geboren tussen 1980 en 2000) werken aan de toekomst: een eerlijke digitale wereld. Wij willen nú nadenken over wat wij belangrijk vinden in een samenleving waarin digitale apparaten een steeds grotere rol spelen. Als generatie die nog wel weet hoe het was om op te groeien zonder alomtegenwoordige digitale apparaten, en hen die zich dit niet meer kunnen voorstellen zullen Millennials hierin het voortouw moeten nemen.

Het basis uitgangspunt is dat Millennials niet terug kunnen naar een analoge wereld en moeten leren hoe positief om te gaan en gebruik te maken van de voordelen van het netwerk zonder in de valkuilen te vallen.


DataWatchers

De opzet van de DataWatchers workshops is door middel van een bottom-up benadering in kaart brengen hoe er wordt nagedacht over welke waarden en verbintenissen samen hangen met een eerlijke en duurzame digitale toekomst. Daarmee probeert het een methode te ontwikkelen die Millennials in staat stelt zo zinvol mogelijk in het netwerk te leven, met bewustzijn van de paradox van een maatschappelijke afhankelijkheid van apparaten die ontwikkeld zijn met een belofte van persoonlijke groei. Er wordt in dit project niet vanuit gegaan dat Millennials hun internet gaan opgeven, maar wel hoe zij hier bewust mee om kunnen gaan vanuit een vertrouwen in, en kennis van hun eigen krachten en zwaktes.

 

Millennial Meetups
De Millennial Meetups volgen twee lijnen. Een lijn wordt met een semi-vaste groep in Amsterdam georganiseerd. Iedere workshop in deze lijn heeft een eigen thema in het kader van digitalisering en maatschappij. De andere lijn is een serie workshops door Europa heen met lokale deelnemers. Deze workshops organiseer ik samen met Marta Arniani en worden ondersteund door Next Generation Internet. Het verslag (in het Engels) van de workshop in Barcelona kan worden gelezen op futuribile.org.

Rebooting the system from a Millennials’ perspective
Het eerste artikel over de DataWatchers workshops is toegevoegd aan de publicatie “A better place: towards a collective intelligence for Europe” die 22 maart 2019 aan het Europese Parlement is gepresenteerd, in het kader van het NGI evenement 30 Years of the Web: where do we go next?

 

Binnenkort
Om te weten hoe we met een digitaliserende wereld om moeten gaan, moeten we weten hoe en wanneer deze inspeelt op onze zwaktes of krachten. In de zomer van 2019 zal een nieuwe DataWatchers workshop workshop in Amsterdam worden georganiseerd. In deze workshop gaan we met de handvaten van Critical Alignment Yoga op onderzoek naar onze (onbewuste) voorkeurspatronen. Wanneer worden deze getriggered en hoe kunnen we hier bewuster mee omgaan, of deze zelfs ombuigen? Met deze kennis richten we ons op het gebruik van digitale apparaten. Wanneer en hoe spelen deze in op voorkeurspatronen en (hoe) kunnen we ons hier tegen weren? Voor deze workshop is er geen leeftijdslimiet.

 

Links:
James Williams
Martel Innovate
Marta Arniani
Next Generation Internet
futuribile.org
A better place: towards a collective intelligence for Europe
30 Years of the Web: where do we go next?
Critical Alignment Yoga

Logo ontwerp: