Oude en nieuwe waarden integreren

English version below

Waar staan we?

Inmiddels zijn we 29 jaar verder sinds de ontwikkeling van het internet. Online digitale apparaten zijn compleet geïntegreerd in ons leven. Zo ver dat sommigen het niet uit kunnen staan om zonder smartphone de deur uit te gaan en fantoomvibraties beleven van berichten die niet binnenkomen. De ontwikkelingen in zowel software als hardware sinds 1989 bieden ons geweldige mogelijkheden. Tegelijkertijd voelt niet iedereen zich volledig comfortabel door zorgen over ethische vraagstukken waarvan privacy de meeste bekende. Net zoals de invoering van de auto gepaard ging met jaren van aanpassingen (nieuwe verkeersregels, het installeren van gordels, airbags enzo veel meer) worden de ideeën over een optimale digitalisering nog maar net ontwikkeld. Dit betekent dat dit het moment is om na te denken over welke richting we op willen gaan met digitalisering. Wat zijn (oude) waarden die aan het veranderen zijn, of die we zelfs vrezen ze te verliezen, en wat zijn de (nieuwe) waarden van digitalisering die ons leven een stuk prettiger hebben gemaakt?

Oude en nieuwe waarden

In een groepsdiscussie in mei 2018 heb ik de deelnemers gevraagd te bespreken wat zij beschouwen als ‘oude’ waarden en nieuwe waarden. Een belangrijke uitkomst hiervan was dat, behalve privacy, zij zich zorgen maken over de macht die digitale apparaten, met in het bijzonder de smartphone over ons hebben. Zowel software als hardware is zodanig ontworpen dat wij kwetsbaar zijn voor de aantrekkingskracht. Sommigen verklaren zichzelf ook ‘verslaafd’ aan hun telefoon. Verlies van concentratie en ‘flow’ in werk, lezen en leven werden genoemd. Anderen uitten hun bezorgdheid over de toename in jongeren met een achterstand in (offline) communicatieve vaardigheden.

In dezelfde tijd dat deze kleine computers in ons dagelijks leven zijn geslopen en onze geest hebben gekaapt is de vraag naar mindfulness toepassingen zoals cursussen, boeken in yoga, meditatie en mindfulness en ‘digital detox’ kampen enorm toegenomen. Burnouts en symptomen van chronische stress in de leeftijdsgroep van 25-35 nemen steeds meer toe.

Toekomstvisie

We kunnen en willen niet melancholisch in het verleden blijven leven. Digitalisering is hier om te blijven. En dat is maar goed ook. In het vormen van onze visie op een digitale toekomst moeten we zowel naar oude als nieuwe waarden kijken en deze integreren met elkaar. Kunnen we mindfulness-achtige oefeningen gebruiken om opnieuw bewust te worden van ons lichaam en geest? En kunnen we met dit bewustzijn leren minder kwetsbaar te zijn voor de aantrekkingskracht van digitale apparaten en leren deze te gebruiken in ons voordeel?

Ik zie een voorhoede voor de millennial generatie in deze discussie. De formatieve jaren van deze groep lopen parallel aan de ontwikkeling in digitalisering. We weten nog hoe het leven er uit zag zonder dat we ‘verslaafd’ aan onze smartphones waren, maar tegelijkertijd hebben we digitale tools ons eigen gemaakt in werk en leven. Samen als een generatie zullen we moeten nadenken over de kaders van een digitale toekomst. Samen zullen we sterk moeten staan voor een humane digitalisering.

Ben jij geboren tussen 1980 en 2000 en wil je ook meepraten? Kom dan vrijdag 29 juni om 19:00 (tot ongeveer 21:00) naar Varia in Rotterdam.

Gouwstraat 3
3082 BA, Rotterdam

Entree is gratis

Je mag komen zonder aanmelding, maar om een idee te hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen we bij voorkeur om je aan te melden via mijn contactgegevens.

 


We’re about 29 years down the road since the world wide web has been developed. Smartphones have become so much a part of our lives that some of us can’t stand to not have it with them. Some experience phantom vibrations of messages they never receive.

Even though the internet, and the digital revolution has brought us immensely powerful tools, there are still many ethical concerns of which privacy is just one. This makes sense, since the digital revolution is still in its early years. The same as when the car went through years of modulation (creating new traffic rules, installing airbags, seat belts and so on) ideas of how we use and should use online digital devices are only starting to be framed.

The time to question what the digital future should look like is now.

What are the (old) values that we fear are changing, some even to the point of becoming extinct because of digitalisation, and what are values that we fully appreciate because of the new?

In a group discussion in May 2018 (Waag Society, Amsterdam), I asked the participants to name what they consider to be a disappearing value because of digital technology as well as what they appreciate.

One of the significant outcomes of this discussion, apart from privacy, was the power digital devices, in particular the smartphone, have over our lives. Both software and hardware of these small computers are made particularly for us to be vulnerable to its pull. Some call this being addicted to the phone. Some mentioned the loss of concentration ‘flow’ in work, reading or living, others mentioned youth having developed less (offline) communication skills.

At the same time these small computers have sneaked into our everyday lives as well as hijacked our everyday minds, the demand for mindfulness practices such as mindfulness, yoga and meditation courses and digital detox camps have increased immensely. Burnouts and symptoms of chronological stress in the age group of 25-35 are competing for the top in the list of illnesses.

It is not an option, nor a wish to dwell on the past. The digital is here to stay, and we’re glad it is. In framing our vision of the digital we should look at both old and new values to learn how to integrate the two. Can we use mindfulness-like practices to recreate our corporeal literacy? And with this literacy can we learn to be less vulnerable to the pull of digital devices, and actually learn to use them to our advantage?

I see a vanguard role in this discussion in the millennial generation. This group of people has developed itself parallel to the start of the digital revolution. We still know the life – and values of life of living without computers, but also have learned to work with and become excited about digital devices. Together as a generation we should think about our digital future. Together we should stand strong to make it a humane digital future.